Elektriciteit

 6.1 Lichtschakelaar

De huurder mag NIETS veranderen of toevoegen aan de technische installatie.

Onderhoud

Reinig de schakelaar om de 6 maanden met een vochtige doek.
Schilder NOOIT de schakelaars.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De schakelaar is los of weg  De huurder
 De schakelaar werkt niet door een defect in de schakelaar of in een bereikbare leiding            De huurder
 De schakelaar werkt niet door een defect in een onbereikbare leiding in de muur  SHM


6.2 Stopcontact

Onderhoud

Reinig stopcontacten om de 6 maanden met een droge doek.

Opgelet!

Schilder NOOIT de stopcontacten.
Het is verboden om bijkomende stopcontacten te plaatsen of bestaande stopcontacten te verwijderen.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Het stopcontact is los, kapot of weg  De huurder
 Het stopcontact werkt niet door een defect in het stopcontact
 of in een bereikbare leiding    
 De huurder
 Het stopcontact werkt niet door defect aan een onbereikbare leiding in de muur         SHM


6.3 Lichtpunten en lampenhouders

Onderhoud

Reinig de lampenhouders, zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde, om de 6 maanden met een licht vochtige doek.

Opgelet!

U mag de wachtdraden (dit zijn elektrische draden die uit het plafond komen) en/of lusterhaak niet afknippen of verwijderen.
De elektrische draden dienen steeds voorzien te zijn van lusterklemmen.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De lamp is stuk  De huurder
 De armaturen zijn los, kapot of weg          De huurder


6.4 Zekeringkast/elektrische leidingen

Onderhoud

Reinig de zekeringkast 1 keer per jaar met een droge doek.
Vervang een defecte verzekering altijd door dezelfde soort zekering. Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als water vroeger inzat.
Indien de differentiaal schakelaar (een klein doosje van +/- 7 cm op 5 cm dat staat op het elektrisch bord en dat zowel de verlichting als de stopcontacten uitschakelt) uitvalt, moet de fout in eerste instantie in de aangesloten elektrische toestellen gezocht worden. 

Opgelet!

U mag een defecte verzekering niet 'overbruggen'. U mag er dus geen 'koperdraadje' insteken om ze toch te gebruiken.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De elektrische leiding is beschadigd  De huurder
 De zekering is defect of gesmolten
 De huurder
 Het deurtje van de zekeringkast is los, kapot of weg       De huurder
 Er is verlies op de elektrische installatie door een fout van de huurder (door toestellen in      
 eigendom van de huurder
 De huurder
 Er zit verlies op de elektrische leidingen  SHM
 De hoofdschakelaar van de zekeringkast is kapot  SHM
 De verliesstroomschakelaar is kapot       SHM


6.5 Deurbel - parlofoon - videofoon

Onderhoud

Reinig de snoeren en de drukknoppen om de 6 maanden met een licht vochtige doek.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De deurbel/parlofoon/ videofoon is los, weg of aan de buitenkant beschadigd        De huurder
 De deurbel/parlofoon/ videofoon werkt niet door een defect in het toestel of aan een bereikbare leiding     
 De huurder
 De deurbel/parlofoon/ videofoon werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding  
 SHM


6.6 Telefoon, TV en internet

Onderhoud

Schakel uw tv-toestel helemaal uit al u het niet gebruikt.
Doe ook het lampje van de tv uit. Zo spaart u energie.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De telefoon werkt niet: verwittig de telefoonmaatschappij
 De huurder
 De aansluiting voor de tv werkt niet: verwittig uw tv-distributiemaatschappij       
 De huurder
 De internetaansluiting werkt niet: verwittig uw internetaanbieder
 De huurder


6.7 Toestellen van de keuken (dampkap, koelkast en fornuis) (indien eigendom van de SHM)

Onderhoud

Maak het fornuis en de dampkap schoon na elk gebruik.
Reinig of vervang regelmatig de filter van de dampkap.
Reinig de koelkast om de 4 weken aan de binnenzijde met water en een  passend schoonmaakmiddel.

Opgelet!

Het is verboden de koelkast of diepvries aan te sluiten op een verdeeldoos. Deze moeten altijd rechtstreeks in het stopcontact aangesloten worden.
Het gebruik en stockeren van gasflessen is verboden.
Het aansluiten van toestellen dient steeds te gebeuren door een vakman.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Het toestel is stuk (door o.a. gebrekkig onderhoud)          De huurder
 Het lampje van een toestel is stuk
 De huurder
 De knoppen of de leidingen zijn los, kapot of weg       De huurder
 Het keukentoestel hangt los  De huurder


Tip: Schakel toestellen in de keuken helemaal uit na gebruik. Laat ook het lampje van het toestel niet branden. Zo spaart u energie.

6.8 Elektrische regenwaterpomp (zie bij Sanitair 4.7)


6.9 Tellers en meters

Onderhoud

Draai de gaskraan en waterkraan dicht en schakel de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit als u voor lange tijd afwezig bent.
Is het lood voor de verzegeling van de teller of meter weg? Verwittig dan altijd de nutsmaatschappij

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Het lood voor de verzegeling is weg: verwittig de netwerkbeheerder (Infrax of Eandis)         De huurder 
 Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst.
 De huurder
 Er is een lek in de gasleiding of waterleiding achter de teller  SHM
 Er is een lek in de gasleiding voor de teller: verwittig de netbeheerder (Infrax of Eandis)      
 SHM
 Er is een lek in de waterleiding voor de teller: verwittig de watermaatschappij
 (Farys of de Watergroep)    
 SHM
 De teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar is stuk of zit vast:  verwittig de netbeheerder    
 (Infrax of Eandis)  
 SHM

 

6.10 Rookmelders

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Vervangen van batterijen (indien vervangbaar)         De huurder 
 Vervangen/herstellen van toestel wegens schade door fout van de huurder     
 De huurder
 Nutteloze interventies door hulpdiensten door fout van de huurder
 De huurder
 Maandelijks testen van toestel door activeren voorziene knop      
 De huurder
 Vervangen/herstellen van slecht werkende rookmelder
 SHM


6.11 Ventilatiesysteem

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Alle kosten ten gevolge van niet correct gebruik van het systeem (afplakken van roosters,      
 ontkoppelen systeem, ...       
 De huurder 
 Periodiek onderhoud, rekening houdend met het soort systeem (systeem C of D)
 De huurder
 Vervangen of reinigen van filters en reinigen van ventilator en leidingen
 De huurder
 Vervangen van slecht functionerende toestellen
 SHM


Tip: Bij een systeem met verschillende standen, juiste stand gebruiken naargelang de situatie:

  • lage stand bij afwezigheid
  • normale stand bij aanwezigheid zonder activiteit waarbij veel vocht vrijkomt
  • hoge stand bij koken, douchen, gebruik droogkast,...

Laat de ruimtes die daarvoor voorzien zijn onder de binnendeuren vrij. De lucht moet er onderdoor kunnen.


Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid