Gemeenschappelijke delen

Onderhoud

Betaalt u voor het onderhoud van de "gemeenschappelijke delen" van uw appartement?

Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM voor een poetsvrouw. U betaalt hiervoor elke maand een voorschot. Na ongeveer een jaar vergelijkt de SHM de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaalt u niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen?
Dan moet u met uw medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

Opgelet!

De poetsvrouw is personeel van de SHM. Zij mag geen bevelen aannemen van de huurders.

Schade

Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM.

Lift

De liften worden periodiek, in opdracht van de SHM en conform de regelgeving, gekeurd.
Bij defect zorgt de SHM voor herstelling.

Opgelet!
Gebruik de lift niet om te verhuizen
Schade in de lift is immers ten laste van de huurder

Centraal ventilatiesysteem

Is er een probleem met de centrale ventilatiesysteem in het appartement? Probeer nooit zelf de herstelling te doen, maar neem contact op met de SHM, De herstelling is ten laste van de SHM.
De huurder dient het ventilatiesysteem te onderhouden.

Koepels

Opgelet!
Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen.

Fietsenberghokje

Schade die niet veroorzaakt is door een huurder is ten laste van cvba Wonen.

Brandveiligheid

Alle kosten ten gevolge van het activeren van het brandalarm door een fout van de huurder en het jaarlijks onderhoud van de toestellen zijn ten laste van de huurder.

Het vervangen van defecte toestellen is ten laste van cvba Wonen.

Afvalberging

Alle kosten ten gevolge van het niet correct gebruiken van de afvalverwerking (gebruik verkeerde afvalzakken,...) en alle kosten voor de opkuis van de berging ten gevolge van het niet correct gebruiken van de berging (sluikstorten,...) zijn ten laste van de huurder.Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid