Rondom de woning

7.1 Ventilatie of roosters voor verluchting

Onderhoud

Hou de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Het rooster is los, kapot of weg     De huurder
 Het rooster is verroest en verouderd            SHM

7.2 Brievenbus

Onderhoud

Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in met smeerolie.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De brievenbus staat scheef  De huurder
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg         De huurder
 De sleutel is weg  De huurder
 Het hang- en sluitwerk is stuk  De huurder
 De brievenbus is verouderd of versleten  SHM


7.3 Oprit - paden en terras

Onderhoud

Schuur opritten en paden om de 6 maanden.
Zijn er olie- of vetvlekken op uw oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vindt u producten om deze vlekken te verwijderen.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels  De huurder
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout  SHM
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage  SHM
 De helling ligt verkeerd, waardoor het water de verkeerde kant op stroomt           SHM
 Het voegwerk komt los  SHM

7.4 Tuinhuis en carport (indien eigendom van de SHM)

Onderhoud

Verlucht het tuinhuis en reinig de vloer om de 6 maanden.
Poets het tuinhuis minstens 1 maal per jaar grondig.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De klink van het tuinhuis is kapot door verkeerd gebruik           De huurder
 Smeren en herstellen van hang- en sluitwerk  De huurder
 De dakplaten van het tuinhuis of carport komen los  SHM
 Het houtwerk is rot         SHM


7.5 Putten

Onderhoud

Laat uw beerput of septische put jaarlijks ruimen, om verstopping te vermijden.
Laat uw regenput om de 4 à 5 jaar reinigen.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Reinigen van de regenwaterfilters  De huurder
 Er is een verstopping door een voorwerp, door olie of door vet           De huurder
 Het regenwater is vuil door een verstopping  De huurder
 Regelmatig laten ruimen van uw putten  De huurder
 Ruimen van beerput/septische put bij vertrek uit woning  De huurder
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel op privaat domein  De huurder
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis         SHM
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel op publiek terrein
 SHM
 Er is een verzakking van een leiding onder de grond  SHM
 Vuil water loopt terug in de put door een constructiefout    SHM

7.6 Tuin 

Onderhoud

Het onderhoud van de tuin en de hagen valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Dit omvat onder andere:
Het typische tuinonderhoud: bv. bomen en struiken snoeien, het grasperk maaien en besproeien, de tuinpaden reinigen, bloemen en planten onderhouden, ...
Verwijder het onkruid en maai het gras om de 2 weken in de zomer en in de lente. Snoei struiken, planten en hagen elk jaar. Houd de haag lager dan 1m80. Plant uw planten minstens een halve meter van de afsluiting. Bomen moeten op 2 meter van de afsluiting staan.
De huurder mag niet zomaar bomen en/of hagen, die ze niet zelf geplaatst hebben, verwijderen.
Voor het aanplanten van bomen in de tuin moet steeds schriftelijke toestemming gevraagd worden aan de SHM. Hoge bomen of bomen die breed groeien worden niet toegestaan.

Opgelet ! 

  • Geen afval begraven in de tuin.
  • Geen caravan of auto met/zonder nummerplaat parkeren in de voor-, zij- of achtertuin. 
  • Enkel de officiële oprit mag hiervoor gebruikt worden.
  • De voor- of achtertuin niet verharden

De tuin moet steeds worden achtergelaten in goede staat.


7.7 (Draad)afsluiting - tuinpoortje

Onderhoud

Smeer de scharnieren van het tuinpoortje minstens om de 6 maanden in met smeerolie.
Span losse draad regelmatig aan als er een spanner is.
Hang geen gewicht, van welke aard ook (vb rieten matten) aan de afsluitdraad.
Haal nooit een afsluiting tussen 2 woningen weg.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Het hang- en sluitwerk1 is stuk  De huurder
 De afsluitdraad staat scheef, is los, kapot of weg   De huurder
 De betonplaten zijn los, kapot of weg  De huurder
De betonnen afsluitpalen zijn verouderd en versleten. Het beton is rot      
 SHM
De metalen afsluitpalen zijn verroest.        SHM

 

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid