Sanitair

4.1 Lavabo - douche - bad en gootsteen (en bijhorigheden)

Onderhoud

Reinig en droog lavabo, bad en/of douche en gootsteen na elk gebruik. Verwijder haren uit de afvoer. Maak de afvoerroosters nooit los.
Reinig de lavabo, bad en/of douche en gootsteen elke week met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen. Gebruik ook nooit schuursponsjes.
Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons.

 

Opgelet!

Indien u voor een ontstopping bijtende middelen gebruikt, draag dan beschermende kledij als bescherming van handen, gezicht,....

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De lavabo, het bad en /of douchte, gootsteen staan los, zijn kapot of weg  De huurder
 De stop van lavabo of bad is weg  De huurder
 De stang van de douche, het gordijn van de douche, de spiegel of de rekjes staan los,                 
 zijn kapot of weg    
 De huurder
 Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten  De huurder 
 Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon, door een fout van de huurder  
 Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche of
 gootsteen versleten is 
 De huurder
 Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon, door een fout
 van de huurder
 De huurder
 Lavabo, bad, douche of gootsteen zijn verouderd en versleten  SHM
 Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen  SHM
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie  SHM
 Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan  SHM

4.2 WC

Onderhoud

Reinig elke week het toilet.

Opgelet !

Gooi geen olie, maandverbanden, tampons, sigarettenpeuken, pampers, kattenbakvulling, vochtige doekjes of resten van eten in de wc. Dit kan voor verstopping zorgen.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De wc-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of is weg
 De huurder
 De WC-zitting is stuk  De huurder
 De WC is kapot vanwege vorst  De huurder
 Er is een verstopping door bijvoorbeeld papier, een wc-blokje, olie of vet,...                                 De huurder
 De wc-bak vult niet meer (helemaal) met water
 De huurder 
 Er is een lek bij een waterleiding achter de teller door een fout van de huurder                        De huurder 
 Er is een lek bij een waterleiding voor de teller: verwittig de watermaatschappij
 (Farys of de Watergroep)
 De huurder
 Er is een lek bij een waterleiding achter de teller, onder de grond of in de muur
 SHM
 Er is geurhinder bij de WC  SHM
 De WC is verouderd en versleten  SHM
 Er is een verstopping onder de grond of door een te smalle buis  SHM
 Het rubber aan de afvoer is verstorven  SHM

4.3 Riolering (= afvoer van vuil water)

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Het putdeksel is stuk  De huurder
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet  De huurder
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in de afvoerbuis                   De huurder
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel (op privaat domein)  De huurder
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis  SHM
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel (op het publieke gedeelte)
 SHM
 De afvoerbuis is versleten en verouderd  SHM
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond  SHM


4.4 Kranen

Onderhoud

Ontkalk de kranen en kraantoppen elk jaar met azijn.
Draai elk jaar de hoofdkraan aan de waterteller en de kleine afsluitkraantjes open en dicht.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 De kraan of een onderdeel is los, kapot, weg, lekt, zit vast, draait door of is verkalkt   De huurder
 Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of door een verkalkte  kraantop             De huurder
 Het kraantje onder de WC of achter de gootsteen zit vast  De huurder
 Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen  SHM

Tip ! Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller? Verwittig dan de watermaatschappij.

Opgelet ! Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. U kan hiervoor een boete krijgen.


4.5 Waterleiding

Tips: 

Isoleer de waterleiding in koude ruimtes.
Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent.

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Er is een lek bij een waterleiding door een fout van de huurder              De huurder
 Er is een lek onder de grond of in de muur  SHM


4.6 Toestellen voor warm water op gas of elektriciteit (= boiler) of doorstroomtoestel (= geiser)

Onderhoud

cvba Wonen heeft geen onderhoudscontract met een firma voor het onderhoud van uw boiler of geiser. Neem hiervoor contact op met cvba Wonen op het telefoonnummer 09 344 54 59.
U mag het onderhoud niet zelf doen!
Indien u geen onderhoud laat uitvoeren, zal alle schade aan u worden aangerekend.

 

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst             De huurder
 Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder  De huurder
 Er is een lek bij de boiler   SHM
 De boiler werkt niet zoals het moet  SHM
 Het water wordt niet warm  SHM
 Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan  SHM
 Er hangt een gasgeur in de woning  SHM

Tips!

Verlucht de ruimte waar de boiler of geiser staat en hou de verluchtingsroosters vrij om CO-vergiftiging te voorkomen.
Hangt er een geur van gas in uw woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en verwittig de SHM en/of de netbeheerder (Infrax of Eandis).


4.7 Elektrische regenwaterpomp

Herstelling

 Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
 Er komt geen water uit de pomp omdat de put leeg is         De huurder
 De filter van de regenwaterpomp is vuil en moet gereinigd worden        De huurder
 De vlotter van de regenwaterput blijft hangen. De Huurder meldt dit zo snel mogelijk aan cvba Wonen        De huurder
 De regenwaterpomp is stuk omdat de huurder niet reageerde op het alarm van de pomp  De huurder
 De 'automatische veiligheid' van de pomp is stuk. Deze veiligheid zorgt ervoor dat de pomp niet
 blijft draaien wanneer de regenwaterput leeg is
 SHM
 De terugslagklep aan de pomp is stuk. Deze klep zorgt ervoor dat het water niet terug naar de
 regenwaterput loopt  wanneer de pomp niet gebruikt wordt
 SHM

 

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid