Ik ben huurder

De Sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen verhuren een groot aantal woningen. Het aanbod varieert van studio's en appartementen tot woningen van 1 tot 5 slaapkamers.

Voor al deze huurders, ook voor de huurders van cvba WONEN, gelden dezelfde regels voor wat betreft de huurprijsberekening en de voorwaarden om huurder te worden, te zijn en te blijven.

Hier kan je alle informatie vinden om huurder te worden, informatie met betrekking tot de huurprijsberekening, rechten en plichten van de huurder, het kooprecht van de sociale huurder,...

Vanaf 1 januari 2008 is het nieuwe Kaderbesluit sociale huur in werking getreden (definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, op 7 december 2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). Ondertussen zijn reeds verschillende aanpassingen gebeurd.

De gecoördineerde tekst van het huurbesluit vind je hier terug.

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid