Het toewijssysteem

 

Wanneer er een woning van het Sociaal Verhuurkantoor vrijkomt, wordt op basis van de woonwensen van de kandidaat-huurders, de rationele bezetting van de woning, de absolute prioriteiten en de gewogen prioriteiten de lijst opgemaakt met mogelijke kandidaat-huurders. Deze kandidaten worden in volgorde geplaatst, beginnende met de woningzoekende met het hoogste aantal punten. Een aantal van deze kandidaten worden uitgenodigd om de woning te bezichtigen, namelijk 15 à 20 met het hoogste puntenaantal. 

 

Opgelet: als je een uitnodiging krijgt, wil dit nog niet zeggen dat je zeker een woning zal krijgen! 

Met wie zijn interesse laat blijken, en dit voor de datum opgenomen in de uitnodiging, bezoeken we de woning. Van deze kandidaten worden de gegevens aangepast aan zijn of haar huidige situatie. Op basis van die gegevens wordt er opnieuw een rangorde opgemaakt van de kandidaten. De kandidaat die na actualisatie als hoogste op de lijst staat, krijgt de woning aangeboden. Enkel als je dan dit aanbod toch nog afslaat, zal het SVK dit aanzien als een weigering.  Wie 2 keer een aangeboden woning ongegrond weigert zal hiervoor gedurende één jaar 3 minpunten krijgen (MB puntensysteem van 2.12.2013). 

Als je laat horen niet geïnteresseerd te zijn, en deze woning voldoet aan je vraag, moeten we dit interpreteren als een weigering, tenminste als de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot toewijzing van de woning. Hetzelfde geldt als je niet reageert. Als je voor een tweede maal niet reageert, word je wellicht geschrapt uit het inschrijvingsregister. 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid